Jdi na obsah Jdi na menu

PROMOTION CARD

Co je Promotion Card?

 

Promotion Card je produktem firmy Travel promotion, s.r.o. a slouží pro oblast cestovního ruchu. Držitel karty při nákupech u smluvních partnerů Travel promotion, s.r.o. získá provize, slevy a další výhody, včetně V.I.P. servisu u smluvních partnerů.

 

Jak získat Promotion Card?

 

Pro získání Promotion Card je potřeba zaregistrovat se u zákaznického servisu Promotion card. Po uskutečnění registrace získáváte Promotion Card a servisní služby s ní spojené.

 

Vlastnosti Promotion Card

 

Tato karta je vázána pouze k jednomu držiteli a je nepřenosná. Její ztrátu, či odcizení oznamte prosím neprodleně na zákaznický servis Promotion card. Po ukončení členství je nutné kartu odevzdat společnosti Travel promotion, s.r.o. 

 

Jak používat Promotion Card?

 

Před uskutečněním nákupu či servisních služeb je potřeba nahlásit prodejci, či osobě, poskytující servisní služby číslo Promotion Card. Pokud prodejce, či poskytovatel servisních služeb požaduje ověření, je potřeba se prokázat Promotion Card a dokladem totožnosti, který je na kartu vázán. (Ověřuje se pouze fotografie, jméno a poslední pětičíslí dokladu totožnosti. Prosíme chraňte si svá osobní data před zneužitím). Tento systém má ochránit uživatele karty před zneužitím druhých osob.

  Každý ze smluvních partnerů poskytuje odlišné slevy a výhody pro držitele karet. Zároveň počet smluvních partnerů časem narůstá, proto způsob kalkulace slev a výhod se bude u každého smluvního partnera lišit a může se během doby i měnit.  Pokud nemáte nejnovější informace ohledně smluvních partnerů, prosíme, neváhejte se informovat na zákaznickém servisu Promotion card.

 

Jaké jsou služby zákaznického servisu Promotion Card?

 

  Zákaznický servis řeší sporné situace, nedorozumění a případy nefunkční komunikace. Zákaznický servis v těchto případech vstupuje v jednání a řeší tyto situace k oboustranné spokojenosti. Pokud to situace vyžaduje, může být u sporných případů osobně konzultant ze zákaznického centra. Konzultant pomáhá, jako třetí osoba k nápravě z obou stran. Poskytuje tlumočnické a poradenské služby.

  Zákaznický servis informuje o nabízených slevách, aktuálních reklamních akcích či dalších novinkách u prodejců a poskytovatelů servisních služeb. Zákaznický servis upozorňuje na změny a aktuality.

   Počet smluvních partnerů bude pravidelně aktualizován. I při dalším zvyšování počtu smluvních partnerů nebudou držitelé karet zatíženi zvyšováním nákladů.

   Obdržet můžete Promotion card zcela zdarma napoprvé. V případě ztráty, či jiného důvodu obdržíte kartu novou, ovšem za poplatek 100,- Kč (4,-EUR) za 1ks.

   Travel promotion, s.r.o si vyhrazuje právo blokovat kartu, ukončit servisní služby na základě uvedení závažných důvodů a podání vysvětlení.

 

Naše cíle

 

Travel promotion, s.r.o. si klade za cíl pomocí Promotion card propagovat cestovní ruch. Dále pak dosáhnout rychlejší, spolehlivější a jednodušší spolupráci a komunikaci všech zainteresovaných stran.

Naším posláním je pomáhat a vylepšit komunikaci a spolupráci mezi účastníky cestovního ruchu a velkým množstvím dodavatelů či poskytovatelů servisních služeb a zároveň naopak pomáháme prodejcům a poskytovatelům služeb spolupracovat a komunikovat s mnoha účastníky cestovního ruchu. Z pozice zprostředkovatele pomáhat řešit různé situace a komplikace. Doufáme, že společně vytvoříme profesionální a spolehlivé prostředí, které bude poskytovat jednoduché, rychlé a snadné cestování po Evropě.